2% Dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie CYPERSKÍ RYTIERI

CYPERSKÍ  RYTIERI
Asociácia adrenalínových športov
Kvetná 6, 979 01  Rimavská Sobota
IČO: 35984244, DIČ:  2021425681
Prezident asociácie:  sir  Ladislav Házik
Tel.: 0903 501 033
Č.účtu: 0381903237/0900, Slovenská Sporiteľňa a.s., pobočka Rimavská Sobota
Venujte 2% dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie CYPERSKÍ RYTIERYI – Asociácia adrenalínových športov
Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás osloviť a zároveň aj požiadať o venovaie 2% zo zaplatenej dane z príjmu na podporu [...]