Paintball

Paintball je akčný adrenalínový šport, v ktorom nerozhoduje len  fyzická sila, ale aj taktika, schopnosť premýšľať a rýchlo reagovať. Hra, ktorá spája stratégiu, spoluprácu hráčov a hlavne zábavu. Je plná vzrušenia, napätia a dobrodružstva. Učí hráčov spoločnej koordinácii tímu a  zodpovednosti. Je to jednoducho super! Je to šport pre všetky vekové kategórie stretol som sa už aj s štyridsaťročnými nadšencami a je obľúbená aj u žien. Potrebuješ len chuť a odvahu vyskúšať si niečo nové.

Paintball je moderná športová disciplína, ktorá si získava čím ďalej tým viac priaznivcov. Hrajú ju milióny mužov a žien rôznych vekových kategórií, spoločenských vrstiev a životných štýlov na všetkých kontinentoch. Vo svete sa paintball, tak isto ako iné športy, „rieši“ na viacerých úrovniach.

 • Každý si vie nájsť svoj štýl hry, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Rýchle útočné akcie (fyzicky náročné), alebo pokojné „sniperské“ taktiky. Pri rekreačnom paintballe si človek môže dokonca i oddýchnuť. Paintball sa hrá aj v prírode, čo pre mnohých najmä duševne pracujúcich znamená určite oddych a relax.
 • Paintball, je okrem iného na rozdiel od ďalších športov, veľmi bezpečným športom. Pri dodržiavaní jednoduchých bezpečnostných pravidiel nemôže dôjsť k zraneniam a k úrazom spôsobených zásahom značkovacou guľkou.
Niečo z bezpečnostných pravidiel paintbalu:

 1. Všetci súťažiaci sú povinní riadiť sa základnými bezpečnostnými pravidlami, pokynmi rozhodcov a organizátorov paintballovej hry (turnaja).
 2. Používať sa môžu len paintballové značkovače, ktoré nie sú v rozpore s hernými pravidlami a spĺňajú zákonné a bezpečnostné podmienky.
 3. V ihrisku a všade tam, kde hrozí zásah značkovacou guľkou, musia hráči a ďalšie prítomné osoby počas celej doby hry alebo turnaja používať ochrannú masku a účinnú ochranu proti zásahu do ucha. Výnimka je možná len mimo hraciu dobu alebo na základe súhlasu rozhodcov a príslušných organizátorov paintballovej hry resp. turnaja.
 4. Strieľať je dovolené len v ihrisku v priebehu hry alebo na miestach určených organizátorom súťaže na testovanie, alebo vybíjanie značkovača. Mimo týchto zón sa nosia značkovače zásadne vždy vybité a zaistené.
 5. Je zakázaný fyzický alebo vulgárny verbálny kontakt medzi hráčmi. V ihrisku a do ihriska je zakázané hádzať akékoľvek predmety.
 6. Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou značkovacou zbraňou na hráčov bez nasadenej ochrannej masky. Na rozhodcov a ostatných nehrajúcich sa nesmie strieľať ani keď majú nasadenú ochrannú masku.
 7. Je zakázané liezť na stromy, ničiť vegetáciu, strieľať na zvieratá a vtáky.
 8. Hráč nesmie byť v ihrisku ani počas hry pod vplyvom alkoholu, drog, či iných omamných látok.
 9. Každý, kto sa zúčastňuje na paintballovej hre (turnaji), či ako hráč alebo divák, je povinný poznať a za všetkých okolností dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá.
 10. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť paintballovej hry (turnaja) len s písomným súhlasom rodičov (zákonných zástupcov) alebo v ich sprievode.
 11. Každý hráč sa zúčastní súťaže na vlastnú zodpovednosť.
 12. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy na zdraví fyzického alebo psychického charakteru všetkých zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných, herných alebo iných stanovených pravidiel hry.
 13. Organizátor nenesie taktiež žiadnu zodpovednosť za poškodenie odevu alebo časti odevu všetkých zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných.
 14. Každý, kto sa zúčastňuje na paintballovej hre (turnaji), ako hráč, je povinný prípadné spôsobené škody  oganizátorovi nahradiť v plnej výške!!!

Za porušenie týchto pravidiel ohrozujúcich zúčastnených je rozhodca oprávnený hráča diskvalifikovať.

Pravidlá hry:

HRA č. 1 – “Likvidácia”

Vybavenie: dve štartovacie pozície. Časový limit: no limit.

Pravidlá: Všetci hráči musia začínať hru na svojej základni a nesmú opustiť jej priestor, pokiaľ sa nezačne hra. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. Vyradený hráč nesmie slovne naznačovať žiadne úmysly či pozície nepriateľského tímu.

Víťazstvo: Zneškodnenie všetkých hráčov v protivníkovom tíme.

Taktická výhoda: Základná myšlienka je “odstaviť” čo najviac hráčov.

HRA č. 2 – “získanie vlajky”

Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne u základní. Časový limit: 10 minút.

Pravidlá: Všetci hráči musia začať hru na svojej vlajkovej základni a nesmú opustiť jej priestor, pokiaľ sa nezačne hra. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. Ak je hráč zasiahnutý v čase keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem, tam kde bol zasiahnutý, alebo ju zavesiť na najbližší objekt. Vyradený hráč nesmie slovami ani gestom naznačovať žiadne úmysly či pozície nepriateľského tímu. Nesená vlajka musí zostať vždy viditeľná a musí sa držať v ruke alebo cez ruku.

Víťazstvo: Získanie nepriateľskej vlajky (toto je 50% Víťazstva) a jej doručenie na svoju základňu.

Taktická výhoda: Základná myšlienka je získať nepriateľskú vlajku. Hneď ako ju získate, nechajte časť svojho tímu pred nepriateľskou základňou pre prípad, že sa budú vracať s Vašou vlajkou. Nie je nutné tu nechávať zbytočne veľa hráčov. Cieľom nie je zastaviť protivníka a zabrániť mu v získaniu vašej vlajky, cieľom je spomaliť jeho postup a získať čas pre svojich útočníkov. Mimo to, čím viac útočníkov máte, tým ľahšie ukradnete nepriateľovu vlajku vy.

HRA č. 3 – “vniknutie na nepriateľské územie

Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne pri základni.

Časový limit: 15 minút.

Pravidlá: Všetci hráči musia začať hru na svojej vlajkovej základni a nesmú opustiť jej priestor, pokiaľ nezačne hra. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. Ak je hráč zasiahnutý v čase keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem, tam kde bol zasiahnutý, alebo ju zavesiť na najbližší objekt. Vyradený hráč nesmie slovami ani gestom naznačovať žiadne úmysly či pozície nepriateľského tímu. Vlajka musí zostať vždy viditeľná a musí sa držať v ruke alebo cez ruku .

Víťazstvo: Vyvesiť svoju vlajku v nepriateľskej základni.

Taktická výhoda: Najlepšie, čo môžete urobiť je zakázať nosičovi vlajky, aby sa zapájal do stretu s protivníkom. Určite najmenej ďalších hráčov, ktorý ho budú neustále brániť a určite ich náhradníkov pre prípad ich zneškodnenia.