Teambuilding

Pri vykonávaní akejkoľvek činnosti v ľubovoľnej spoločnosti je človek vždy odkázaný na spoluprácu s inými osobami. Každý má pritom svoj prístup k práci, svoj stereotyp a je presvedčený o tom, že je správny. Preto je pravidlom, že vzájomná spolupráca vyžaduje rovnako veľa úsilia ako samotná pracovná činnosť. Zameriavanie sa na profesionálnu stránku svojej práce je nevyhnutnosťou, ale je len jednou stránkou problému.

Program teambuilding má prispieť ku skvalitneniu tímovej spolupráce vo vašej spoločnosti a ustáliť rovnováhu medzi dvomi stranami jednej a tej istej mince.

Tímovú spoluprácu nie je možné brať na ľahkú váhu a ani ju nevieme zlepšiť jednou jedinou teambuilding-ovou akciou. Keď si položíme otázku, ako skvalitniť pracovný tím, musíme v prvom rade vedieť, z čoho sa tím skladá, čo ho tvorí, čo je podmienkou, aby sme skupinu nazvali tímom a čo je vlastne výhodou tímovej spolupráce. Každá pracovná skupina je pritom špecifická, aj keď dôležité zásady sú všeobecné. Tím sa navyše neustále dynamicky mení, a preto je potrebné venovať sa tímovej spolupráci kontinuálne. Program teambuilding vás môže nasmerovať k úspešnej tímovej práci, pokiaľ ju budete sami ďalej rozvíjať.

Mnohé nároky, ktoré sa kladú v pracovnom procese, vytvárajú tlak, ktorý sa prenáša aj mimo pracovného prostredia. Lepším zvládaním pracovných situácií preto prispejete ku skvalitneniu aj vášho osobného života.

Cieľom tohto programu je, aby teambuilding prispel ku zlepšeniu reálneho pracovného prostredia a aby budovanie tímovej spolupráce sa stalo každodennou realitou vo vašom pracovnom kolektíve.