Kontakt

CYPERSKÍ  RYTIERI

Asociácia adrenalínových športov

Kvetná 6, 979 01  Rimavská Sobota

IČO: 35984244, DIČ:  2021425681

Prezident asociácie:  sir  Ladislav Házik

e-mail: asistant@patrolguard.sk alebo info@patrolguard.sk

Tel.: 0903 501 033 alebo 047/58 11 830

Č.účtu: 0381903237/0900, Slovenská Sporiteľňa a.s., pobočka Rimavská Sobota