Tábor – prihláškový formulár

Záväzná prihláška do letného adrenalínového tábora „ADRENALINO“

Prosím vyplňte všetky kolónky tohto formuláru. Po jeho zaslaní sa Vám ozveme kvôli potvrdeniu prihlášky.

Osobitné upozornenie pre rodičov:
Keďže nám skúsenosti hovoria že opatrnosti nie je nikdy dosť upozorňujeme všetkých rodičov že zamlčaním dôležitých skutočností ohľadom zdravotného stavu dieťaťa môže viesť k nepredvídaným situáciám a problémom ktoré môžu končiť nepríjemným zážitkom pre dieťa ako aj pre rodiča. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Záväzná prihláška
 1. (povinné)
 2. (povinné)
 3. (povinné)
 4. (povinné)
 5. (povinné)
 6. (povinné)
 7. Cena za jeden turnus na jedno dieťa je 180,00€.
 8. (povinné)
 9. Č.účtu: 0381903237/0900, Slovenská Sporiteľňa a.s., pobočka Rimavská Sobota
 10. Pri platbe prosím uveďte ako variabilný symbol rodné číslo dieťaťa, aby sme mohli Vašu platbu identifikovať.
Informácie o dieťati
 1. (povinné)
Informácie o rodičovi:
 1. (povinné)
 2. (povinné)
 3. (povinné)
 4. (povinné)
 5. (povinné)
 6. (povinné)
 

cforms contact form by delicious:days