International Bodyguard&Security Services Association

Dňa 7. Apríla 1994, na zakladateľskom kongrese v Budapesti sa  predstavitelia  členských krajín (Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, USA, Egypt, Nemecko, Južná-Afrika  , Izrael a Veľká Británia) dohodli na tom, že založia organizáciu International Bodyguard & Security Services Association – Medzinárodná Asociáca Bodyguardov a bezpečnostných služieb ,  zatial podobné združenie  neexistovalo v bezpečnostnom priemysle , i kedˇ v tomto odvetví  bolo mnoho firiem, ktoré usporadúvali  rôzne medzinárodné obchody, výstavy a kongresy súvisiace s bezpečnosťou a bezpečnostnou technikou .

Aliancia je nezávislou medzinárodnou asociáciou civilných bezpečnostných služieb vo sfére bezpečnostnej techniky, nezárobková organizácia, ktorá pôsobenie svojich členov medzinárodne združuje , spája, koordinuje a pomáha v rozvoji.

V súčasnosti je H. G. Prof. George  Popper zástupcom Veľmajstra Federation of Autonomous Priories of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights of Malta, Veľkancellár Sovereign Order of Cyprus a riaditeľ IBSSA, zvolili ho roku 1998 na Budapeštianskom Kongrese, a na nasledovných kongresoch ho vždy znovuzvolili.
V súčasnosti je IBSSA významnou medzinárodnou organizáciou, je prítomná v 120 krajinách prostredníctvom jej členov predstavuje niekoľko stotisíc odborníkov v bezpečnostnej sfére. Členovia tejto organizácie sú denno-denne pripravený bojovať so zločinom, v prevencii a ich práci napomáhajú aj predstavitelia členských štátov a regionálnych kancelárií.

Medzi členmi IBSSA je mnoho generálov, prezidentov, ministrov (aj aktívnych, aj v zálohe), taktiež mnoho súčasných hviezd a známych ľudí. IBSSA uzavrela dohodu o spolupráci s mnohými medzinárodnými organizáciami, medzi nimi aj s INEOA (International Narcotic Enforcement Officers Association – Medzinárodné Spoločenstvo Protidrogových Dôstojníkov), ktorej prvou vyznamenanou európskou osobou je Sir Prof. Popper George  – Federation of the Autonomous Priories Knights of Malta (Jeruzalemský Suverénny Rád Svätého Jána Združenie Autonómneho Prepolšstva), IPA (International Police Association – Medzinárodné Policajné Združenie, IUPA (International Union of Police Association), IPSP (International Parliament fo Safety and Peace – Svetový Parlament Mieru a Bezpečia), Mission Europa, WAAF (World Anticriminal Antiterrorist Forum), Business World and Security Alliance, International Budo Academy, a taktiež Maďarský hasiči, policajti a vojaci.

Viackrát do roka IBSSA zverejní menný zoznam inštruktorov/lektorov,  uznaních aj členmi aj samotnou IBSSA. Okrem toho členovia sú pravidelne informovaní o rôznych dianiach a technických novinkách. O aktivitách IBSSA, aktuálnych informáciách, o kongresoch a o všetkých dianiach súvisiacich s organizáciou – sa môžeme dočítať v oficiálnom IBSSA časopise – Bodyguard and Security (v angličtine), taktiež v maďarskom vydaní Detektor Plusz Magazin.

Výcvik:
IBSSA usporadúva jeden- až dvojtýždňové špeciálne výcvikové tréningy v Taliansku, Izraeli, Maďarsku, Francúzsku, Švajčiarsku ale aj v iných moderných výcvikových strediskách sveta – so zapojením odborníkov IBSSA a iných medzinárodne uznaných profesionálov (streľba, boj z blízka, bojové umenia, šoférovanie, osobná ochrana, atď.). Medzinárodne uznané výcvikové stredisko je v Rumunsku, Českej republike, Slovinsku, Rusku, Južnej Afrike, Srbsku, Holandsku, Gambii, Írsku , Slovensku a Maďarsku. Cyperský Rád a Cyperská Garda sa aktívne zúčastňuje na výcvikoch na vysokej úrovni  a tým si zároven cvičí a vyberá  osobných strážcov a bezpečnostných odborníkov.

Výcviky/školenia sa usporadúvajú podľa rovnakej tematiky a požiadaviek, podľa potreby v hociktorej krajine, v ktorej je IBSSA členom, alebo členovia Rádu môžu splniť všetky potrebné požiadavky. O vysokej úrovni medzinárodného výcviku svedčí aj veľký záujem a následný úspech o IX. SEC-tember IBSSA International Special Security Training Course, ktoré sa uskutočnilo v Budapešti v septembri 2010. Stály medzinárodný plánovací výbor IBSSA umožňuje usporiadanie, zorganizovanie konferencií, kongresov zameraných na bezpečnosť, šport, kultúru alebo obchod v hociktorej krajine sveta, a to na vysokej úrovni (v protokolovej sekcii plánovacieho výboru sú viacerí bývalí protokolisti mnohých krajín).
IBSSA a Sovereign Order of Cyprus, ako plnohodnotný členovia KMFAP sa vzájomne dopĺňajú vo svojej práci aby vytvorili úzku spoluprácu na úseku výcviku, preškolenia, prevencii proti kriminalite, kriminalistike, protidrogovej činnosti, atď. S využitím svojich medzinárodných konexií, obidve organizácie majú postarané o profesionálny rast, vývoj a o ďalšiu „generáciu” svojich členov. Rytieri si strážia a chránia niekoľkostoročné tradície a symboly, svojim postojom napomáhajú deťom, rodinám a všetkým, čo ich pomoc potrebujú, a takouto formou dokonale doplňujú aktivity IBSSA