Offroad Tisovec 2012

Pravidlá na rok 2012

Podmienky registrácie:

1, Účastník je povinný pravdivo vyplniť registračné údaje.
2, Účastník je povinný uhradiť registračný poplatok do 5 dní od registrácie. Pri nedodržaní stanovených termínov systém automaticky registráciu vyradí.
3, Registrácia sa stáva platnou až po zaregistrovaní úhrady na účte usporiadateľa.
4, Usporiadateľ sa zaväzuje, že po spárovaní platby bude účastník o tomto stave informovaný. Viac info po otvorení článku!

Pravidlá

Podmienky registrácie:

1, Účastník je povinný pravdivo vyplniť registračné údaje.
2, Účastník je povinný uhradiť registračný poplatok do 5 dní od registrácie. Pri nedodržaní stanovených termínov systém automaticky registráciu vyradí.
3, Registrácia sa stáva platnou až po zaregistrovaní úhrady na účte usporiadateľa.
4, Usporiadateľ sa zaväzuje, že po spárovaní platby bude účastník o tomto stave informovaný prostredníctvom e – mail správy, a zobrazením v registračnom profile účastníka.
5, Po uhradení registrácie je platba nevratná, je možný len prevod registrácie na iného účastníka, pričom je potrebné informovať o plánovanej zmene administrátora cez registračné rozhranie.
6, Účastník je povinný pri úhrade registračného poplatku zadať všetky potrebné identifikačné údaje (Variabilný symbol, meno, priezvisko) potrebné pre spárovanie platby s registráciou.
7, Platby bez identifikačných údajov nebudú priradené k žiadnej registrácii a môže dôjsť k vyradeniu účastníka.
8, Účastník môže kontaktovať správcu registrácií výhradne komunikačným rozhraním registrácie po prihlásení do svojho profilu.
9, Usporiadateľ sa zaväzuje, že údaje použité v registračnom formulári nebudú poskytnuté tretej osobe.

Podmienky účasti1, Účastník sa môže zúčastniť akcie na základe uhradenia registračného poplatku, ktorý bol legitímne priradený ku konkrétnej registrácii.
2, Účastník je povinný sa pri prezentácii na akcii preukázať dokladom totožnosti zodpovedajúcim s údajmi vyplnenými pri registrácii, podpíše regres v ktorom prehlasuje že sa akcie zúčastní na vlastné riziko a prevezme plnú zodpovednosť za svoje konanie na akcii…. na základe čoho mu bude pridelené štartovné číslo.
3, Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky aj po odštartovaní vozidla na trať, bez ohľadu na druh a stav vozovky.
4, Účastník (vodič) nesmie byť počas jazdenia pod vplyvom alkoholických, alebo psychotropných látok.
5, Účastník je povinný dodržiavať itinerár obdržaný pri štarte.
6, Účastník je povinný dodržiavať časový harmonogram akcie (štart akcie, ukončenie jázd Trophy v 17:30 hod z dôvodu dodržania podmienok stanovených Krajským úradom životného prostredia ďalej len KUŽP).
7, Na akcii je prísne zakázané pohybovať sa mimo stanovenej a vyznačenej trasy (Z nariadenia KUŽP).
8, Prísny zákaz jazdenia a umývania vozidiel vo vodných tokoch.
9, Pri navijákovaní  je účastník povinný použiť „gurtňu“ na uviazanie o strom (Z nariadenia KUŽP).
10, Účastník je povinný zbavovať sa odpadu a iných nepotrebných vecí, len na miestach na to určených, tj. odpadkové vrece, ktoré účastník obdrží pri prezentácii (Z nariadenia KUŽP).
11, Organizátor zabezpečí v cieli zberné miesto na vrecia s odpadom.
12, Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi, ak to vyžaduje vážnosť situácie.
13, Účastník je povinný pri poruche, alebo inom dôvode zastavenia vozidla na trati, čo najskôr umožniť ostatným účastníkom pokračovať v jazde (odstránením vozidla z trate).
14, Účastník je povinný pohybovať sa po trati tak, aby svojou jazdou neohrozoval iných účastníkov a nespôsobil škodu tretej osobe.
15, Účastník je povinný informovať organizátora pri vážnej poruche auta, alebo pri poškodení zdravia účastníka. Telefónne kontakty na organizátora sa budú nachádzať na zadnej strane itinerára.
16, Účastník je povinný striktne dodržiavať pokyny usporiadateľov a viditeľne označených traťových komisárov.
17, Účastníci akcie sú povinní zabezpečiť polep áut na viditeľnom mieste podľa pokynov usporiadateľa.
18, Usporiadateľ má právo vylúčiť registrovaného účastníka z akcie za nedodržanie podmienok účasti bez nároku vrátenia registračného poplatku.

Technické podmienky
Pre akciu Offroad Tisovec 2012  platí kategória “ŠPECIÁL” samozrejme plus pomienky s predošlých nižších kategórií viď. tabuľka.

Originál Štandard Špeciál Extrém
- + Originál + Štandard + Špeciál
- pneumatiky vzoru A/T
- gurtňa
- 2x streň (šakel)
- autolekárnička
- ťažné oko (hák)
- hasiaci prístroj (1 kg)
- rezervné koleso/opr.sada
- baterka (čelovka)
- pevné uchytenie akumulátora
- sériový zdvihák
- 3bod. bezpečnostné pásy
- pneumatiky vzoru M/T
- Hi lift (pevne uchytený)
- 2x ťažné ok
- rezervné koleso zhodné s obutím
- CB rádio / PMR
- navijak (min.ťažná sila 1,5 násobok celkovej hmotnosti auta)
- 2x gurtňa (krátka + dlhá)
- pneumatiky min. hĺbky dezénu 10 mm
- kladka k navijaku
- ochranný rám (min.ochranný oblúk za prednými sedadlami)
- 4bod. bezpečnostné páy
- pneumatiky min.hĺbky dezénu 15 mm
- 2x hasiaci prístroj (1 kg)
- odpojovač akumulátora
- navijak (min.ťažná sila 2 násobok hmotnosti auta)