Pasovanie rytiera na Slovensku

Dňa 14. mája 2011 sa na Slovensku udiala prvá ceremónia pasovania Suverénneho Rádu Maltézskych Rytierov Svätého Jána z Jeruzalemu, v Béla Hall Chateaua Béla. Tu, na tomto mieste pasoval Veľmajster za rytiera Suverénneho Rádu Cyperských Rytierov jediného postulanta, Slováka, brigádneho generála Jána Culku, ktorý je Kancelárom Cyperského Rádu. Na pasovanie ho odporučili H. G. George Popper a Lady Maria Czelláriková. Cyperskí Rytieri sú vo svete známi ako „Rytieri Meča a Ticha”, ktorí patrili k Rádu Svätého Jána, z ktorého rádu vyberali aj osobných strážcov cyperských kráľov. Tento rád prijal medzi svojich členov mladého, ale veľmi skúseného pána Jána Culku, ktorý je generálnym riaditeľom a veliteľom Komplexnej Záchrannej Služby Slovenska Gabčíkovo, založenej roku 2000.

Táto organizácia disponuje viac než 200-členným, vysoko kvalifikovaným personálom a obrovským, moderným vozovým, technickým parkom. Do ich života a pôsobenia získali náhľad predstavitelia a členovia Maltézskeho Rádu pred samotným pasovaním, kde mali možnosť vidieť časť personálu a vozového parku. Pompézne predstavenie začalo veliteľským hlásením, a všetci prítomní boli nadšení z pripravenosti a technickej sily tejto organizácie. Táto ceremónia bola stupňovaná údajmi, faktami, s ktorými nás oboznámili – o živote generála Culku a o histórii tejto organizácie.

Stredisko bolo založené z finančných zdrojov samotného generála Culku a niektorých jeho presvedčených spolupracovníkov, a v súčasnosti organizácia patrí medzi najuznávanejšie nielen na Slovensku alebo v Európe, ale na celom svete. Od roku 2000, pod vedením generála Culku organizácia vykonávala záchranné práce pri rôznych katastrofách, živelných pohromách. Len na Slovensku zasiahli približne 4000-krát.

Aj počet prosieb o pomoc zo zahraničia je obrovský:

  • V Maďarsku zasiahli prvýkrát v roku 2000, na jar a na jeseň toho roku pomáhali pri povodniach.
  • V roku 2001 pri povodniach na Ukrajine, v Beregovo a Vinohradovo.
  • V roku 2003 znovu v Maďarsku, v Győr-Moson-Sopronskej župe, kde pomáhali po obrovskej víchrici.
  • V Iráne, v roku 2003 po ničivom zemetrasení v meste Bam pomáhali pri hľadaní nezvestných a v záchranných prácach.
  • V januári 2005, po obrovskom zemetrasení a následnej prívalovej vlne cunami na Sri Lanke pomáhali v hľadaní nezvestných osôb.
  • Taktiež v júli 2005 pomáhali pri odstraňovaní škôd po povodniach v Rumunsku, v oblasti Bacan.
  • Október 2005: Pakistán, Kašmírske hory, oblasť Balakot – po ničivom zemetrasení pomáhali postihnutým. Preto, že ich zásah bol taký účinný, Ministerstvo Vnútra Pakistánu požiadalo generála Jána Culku a jeho spolupracovníkov o ďalšiu pomoc: aby predišli šíreniu rôznych infekcií a morov po katastrofe, žiadali od nich vydezinfikovanie nemocníc v Islamabáde a tiež na vidieku.
  • Január 2006 – po zrútení vojenského lietadla SR na ceste domov z misie OSN, ich požiadali o pomoc pri pátraní po telesných pozostatkoch našich vojakov.
  • V januári 2010 zasiahla skupina, pod vedením generála Culku na Haiti pri následkoch ničivého zemetrasenia. Ich úlohou bolo pátranie po nezvestných, záchranné práce, postavenie mobilných nemocníc, a taktiež dezinfikovanie pitnej vody v hlavnom meste Haiti, v Port-au-Prince.

Samotná príroda, jej vplyv, jej výkyvy sú pre nás neznáme a nekontrolovateľné, a sám generál Culka už dlhší čas pozoruje tieto prírodné javy. Už v roku 2000 skonštatoval jednu ohromnú, zároveň hroznú skutočnosť, že od roku 1975 počet živelných pohrôm na svete narástol 5-násobne, a obrovské materiálne škody spáchané týmito pohromami spôsobujú finančnú škodu jednej štvrtiny ročnej GDP celého sveta.

Za tieto humanitárne činy generál Ján Culka získal 51 vyznamenaní nielen na Slovensku ale aj v mnohých iných štátoch. Tieto vyznamenania mu udelilo mnoho ministerstiev a samospráv, ďalej vládni predstavitelia Sri Lanky, Pakistánu, Iránu, Českej republiky, Maďarskej republiky, Rumunska a Ukrajiny. Získal aj uznanie Senátu Verejného poriadku a Prevencie voči kriminalite Strednej Európy.

Dlhý zoznam zásahov, zákrokov a pomocí zahŕňa tie hodnoty, na základe ktorých náš Veľmajster pasoval za rytiera generála Jána Culku, a od tejto doby je Sir Jan členom elitnej skupiny Cyperských rytierov, ktorej počet členov nikdy nebol viac než sto.

Pod úspešným velením Sira Jana sa jeho organizácia „Komplexná Centrálna Záchranná Služba”, ktorej sídlo je v Gabčíkove, stala časťou humanitárnej organizácie Suverénneho Rádu Maltézskych Rytierov (KMFAP), FEMERAID International-u, a Sir Jan Culka založil FEMERAID – Slovakia.

Drahý Sir Jan!

S veľkou úctou Ti blahoželáme k Tvojmu členstvu v Ráde. Tvoje úspechy nás tešia a sme hrdí na Teba. Pokračuj aj naďalej pri vykonávaní aktivít hodných rytiera, ktoré aktivity tento svet potrebuje čím ďalej, tým viac, ale na ich vykonávanie na takej vysokej úrovni, sú schopní len tí najväčší, ako Ty.

Zdroj: Copyright © 2007 Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights of Malta Federation of Autonomous Priories. All rights reserved – http://kmfap.hu/index.php?article_id=444