Príhovor jeho eminencie Prince Jose Cosmelli postulantom 22.6.2012

Vážený postulanti,

v predvečer nášho národného dňa, dňa Svätého Jána, sa stanete rytiermi a dámami suverénneho rádu a štátu. Vo vedomí toho, že existujeme, aby sme pomáhali chorým a chudobným, možno sa pozriete na všetok tento luxus, pompéznosť a obratnosť, a možno sa spýtate, či je toto náš spôsob pomoci chudobným ľuďom.

Samozrejme nie. Táto ceremónia bola pripravená, aby bola nezabudnuteľná pre vás, pretože tento deň bude vo vašom živote veľmi dôležitý: deň, keď ste podľa vašich zásluh a hodnôt prijatí za členov tejto registrovanej skupiny rytierov a dám Svätého Jána, známej tiež ako maltézski rytieri.

V 21. storočí ešte stále hovoríme o rytierstve, existujúcom viac než tisíc rokov, ale stále skutočnom, ktoré môže byť iba preto, lebo rytierstvo sa zakladá na princípoch, nie na prchkých záujmoch. Na princípoch, ktoré teraz musíme obhájiť viac ako kedykoľvek predtým. Teraz, keď svet čelí vážnym ekonomickým a sociálnym problémom, a rozdiel medzi chudobnými a bohatými krajinami sa stáva oveľa väčším ako výsledok kumulácie – príliš mnoho chýb, ktoré príliš mnoho ľudí narobilo na príliš  dlhý čas, a menej silné krajiny sú vážne ovplyvňované situáciami, ktoré nemajú pod kontrolou. Z tohto dôvodu, práve teraz, viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme mať zásady, mať schopné a rešpektované vedenie, mať solidaritu, mať toleranciu, a najmä mať rešpekt voči právam občanov.

Žijeme veľmi kompletný typ globálnej krízy, skladajúcej sa z 3 rôznych typov – kríza bánk, kríza verejného deficitu a kríza ekonomického rastu. Situácia je komplexná, pretože riešením jedného z týchto faktorov druhý možno ešte viac prehĺbime, a ak je každý postihnutý, menej majetní ľudia a rodiny prežívajú skutočnú drámu.

Pred rokmi humanitárna práca nášho suverénneho rádu a štátu bola venovaná chudobným ľuďom žijúcim v biede v ďalekých krajinách iných kontinentov. V dnešnej dobe naša práca bohužiaľ tiež smeruje k našim susedom. Rodina, ktorá žije vedľa nás, je vo veľmi vážnej núdzi alebo hladuje, pretože jeho členovia stratili prácu. A keď ľudia hladujú, nie sú schopní robiť nič iné, len násilie.

Neverím, že odpoveď na túto situáciu spočíva jedine v úsporných opatreniach. Aj keď opatrenia sú potrebné, zásadný je ekonomický rast, pretože ešte ani v jednej z kníh o ekonomike som nikdy nevidel teóriu, kde sa hovorí, že obohacovanie národa vedie cez ochudobnenie jeho ľudí. Uprostred tejto globálnej krízy sa objavia profesionáli charitatívnych činov, ktorí narábajú s verejnými finančnými prostriedkami z charity, ktoré dostanú od vlády – peniaze od platiteľov daní. Títo ľudia začnú charitatívnu činnosť vo svojich vlastných domoch.