Príhovor veľmajstra jeho eminencia Prince Jose Cosmelli k hosťom pri príležitosti pasovania rytierov Chateau Bela jún 2012

Vážení hostia,

sme radi, že vás tu mame, že sa podieľate s nami o tento rytiersky obrad. Sme veľmi poctení vašou prítomnosťou.

Ako dobrému hostiteľovi, mojou povinnosťou je vás trochu viac informovať o tom, kto sme a čo robíme.

Konfucius raz povedal: „Predtým, než niekto začne rozprávať, musí sa uistiť, že jeho slová majú väčšiu hodnotu ako jeho mlčanie.“ Dúfam, že moje slová budú tiež hodnotné, aj keď je to ťažká úloha popísať niekoľkými slovami, čo robíme a kto sme.

Minulý rok sme oslavovali prvé storočie našej federácie priorstva ako legálnych a priamych potomkov starého a suverénneho rádu svätého Jána, známeho tiež ako Rytieri milosrdných bratov alebo Maltskí rytieri.

Po 100 rokoch existencie naša federácia je ešte stále uznávaná ako rád, taktiež aj ako štát. V súčasnosti máme okolo 3 000 dôkladne vyberaných rytierov a dám v približne 60 rôznych krajinách, a ako suverénny štát sme nadviazali diplomatický kontakt s 10 štátmi v súlade s viedenskou konvenciou, a neustále zvyšujeme tento počet. Pretože čoraz väčší počet ďalších štátov sa zaujíma o nadviazanie diplomatických kontaktov s nami.

Majúc všetky náboženstvá a voľbu náboženstva našich rytierov vo vážnosti, sme pred rokmi založili radu cirkevných vodcov a medzináboženský dialóg, autorom ktorého sú prestížni cirkevní hodnostári, z ktorých niektorí sú tiež prítomní.

Aby sme pomohli našim rytierom v ich poslaní, a expanziu spojeneckých krajín, založili sme obchodnú komoru; tiež preto, aby zaručila budúcnosť nášho rádu a štátu, sme dostali deti našich členov ako pážatá, v nádeji, že v budúcnosti oni budú naši rytieri a dámy, a jedného dňa jeden z nich bude zvolený na tento trón na celý život.

Vedomí si toho, že vzdelávanie je účinný nástroj pre rozvoj, sme preorganizovali našu pro deo štátnu univerzitu, založenú mojím predchodcom v roku 1974, a teraz jej vysoko kvalitné kurzy v niekoľkých krajinách už vyškolili veľa odborníkov.

Nedávno sme vytvorili novú nadáciu určenú na medzinárodnú humanitárnu pomoc.

Rád by som povedal viac o našej štátnej stráži – registrovaných kvalifikovaných bezpečnostných expertoch, alebo našej mene – našich minciach – ale namiesto toho by som uprednostnil predstavenie medzinárodnej organizácie FEMERAID, našej štátnej inštitúcie určenej poskytnúť lekársku pomoc obyvateľom, zachraňovať a evakuovať obete a pomáhať na miestach katastrof.

Kvôli rastu sme reorganizovali FEMERAID zoskupovaním jeho jednotiek podľa geografických regiónov, takže sme vytvorili a registrovali medzinárodnú organizáciu FEMERAID EUROPE, a registrujeme medzinárodnú organizáciu FEMERAID AFRICA a FEMERAID ASIA, popri medzinárodnej organizácii FEMERAID america.

Nedávno cez našu tamojšiu ambasádu FEMERAID darovala lieky v hodnote 300 000,- USD do GUINEA-BISSAU, a toto je iba jedna čiastka z miliónov EUR z darovania liekov a zariadenia darovaného niekoľkým krajinám.

Medzinárodná organizácia FEMERAID má v súčasnosti nasledujúce jednotky:

  • na Slovensku máme veľký, dobre vybavený a skúsený tím, ktorý nedávno pomáhal na katastrofou postihnutých miestach, ako napríklad na Haiti, a každý deň vypomáha pri cestných a riečnych nehodách v krajine;
  • v Maďarsku naša jednotka pomáha obyvateľom postihnutých záplavami, a bola prítomná pri nehode toxického kalu na Dunaji. Táto jednotka má tiež pozoruhodné zásluhy pri pomoci sirotám, v podpore ich štúdia a v konaní solidárnych akcií;
  • v Holandsku naša jednotka pomáha obetiam domáceho násilia a deťom, ktoré sa stali obeťami šikanovania. Táto významná práca je vykonávaná v spolupráci s inými subjektmi a s holandskou vládou;
  • v Taliansku poskytujeme pohotovostné ambulancie a záchranné služby obyvateľom Salerma – tento tím bol veľmi aktívny počas zemetrasenia v Abbruzo, a otvárame v Siene novú inštitúciu „FIPA“ s cieľom pomáhať väzňom, pomáhať ich rodinám a taktiež bývalým odsúdencom, aby sa znovu integrovali do spoločnosti;
  • v Angole od roku 1995 zaisťujeme evakuáciu kritických pacientov a lekársku pomoc obyvateľom s našou mobilnou nemocnicou. Nedávno sme poskytli lekársku výpomoc na južno-africkej konferencii „SADC“ 15 hlavám štátu potom, čo sme poskytli lekársku pomoc pri návšteve jeho eminencie a na majstrovstvách futbalu;
  • v Belgicku je naša jednotka špecializovaná na záchranárskych prov a funguje so štandardom vysokej kvality;
  • v Českej republike tiež pomáhame obetiam povodní;
  • vytvorila sa nová jednotka v Sierra Leone, Gambii, Stredoafrickej republike, Kambodži a v Ázii. Nové jednotky sa vytvárajú v ďalších krajinách.
  • rád by som sa zmienil o nedávno zariadenom inštitúte FEMERAID na výskum sepsy v Afrike, sídliaceho v Angole, pomocou ktorého sa čoskoro bude redukovať úmrtnosť spôsobená septikémiou v afrických nemocniciach.

Ako vidíte, milí hostia, náš suverénny rád pomáha ľuďom v núdzi už skoro tisíc rokov, a už jedno celé storočie naša federácia, ako priami a legálni potomkovia starého suverénneho rádu Svätého Jána pokračuje v službách a uctievaní jeho historickej minulosti.

Vaša prítomnosť je pre nás povzbudenie na pokračovanie našej ušľachtilej práce.

Buďte vítaní medzi nami.