Spojitosť Suverénneho Rádu Cyperských Rytierov a IBSSA

Federation of  Autonomous Priories of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights of Malta (KMFAP), medzinárodný rád (slovenský názov: Jeruzalemský Suverénny Rád Svätého Jána Združenie Autonómneho Prepolšstva) forma vlády je Monarchia, ktorej velí Veľmajster alebo RÉGENS. Obaja sú zvolení až do konca svojho života, ak sú členmi dynastie, tak sú zvolení dedičnou formou. Súčasným veľmajstrom Rádu je portugalčan José Cosmelli HMEH. Jeho predchodca H.B. Dom Lorenzo veľmajster bol new yorským metropolitom a hlavným patriarchom.

Plnohodnotým členom Rádu je Sovereign Order of Cyprus (Suverénny Rád Cyperských Rytierov), ktorý je vojenskou zložkou KMFAP. Rytieri založil Rád aj na Cypre a Rodose, Suverénny Rád Cyperských Rytierov je ich právoplatným nástupcom. (Rodosská čast je dnes členom Sovereing Military Order of Malta – SMOM). V nádeji znovuobsadenia Palestíny sa Rád presťahoval na Cyprus v roku 1291, kde kráľ Lusignan-ský Henry zriadil svoju centrálu v meste.

Takže Suverénny Cyperský Limassol. Od toto času členov osobných strážcov panovníka tvorili členovia Cyperského Rádu Rád is úspešne zachoval nezávislosť a vojenský výzor (Rytieri sú známi v histórii ako „Knights of Sword and Silenc” / Rytieri Meča a Ticha).

Program Cyperského Rádu je prispôsobený požiadavkám súčasnej doby: popri historicko-tradičných vojenských a ochranným funkií, zabezpečuje pre KMFAP Magisterial Guard (Osobný strážca Veľmajstra), a taktiež je dôležitou úlohou zabezpečiť a zaručiť ochranu popredných predstaviteľov Rádu. Výcvik členov Cyperskej Gardy vykonávajú členovia protiteroristického a protidrogových jednotiek, lektori bojových umení, a taktiež medzinárodne uznaní lektori IBSSA. Na celý tento výcvik je zárukou Sir Professor György Popper gróf GCKM, predseda vlády Štátu Rádu, Veľkancellár Cyperského Rádu, ktorý je zároveň jedným zo zakladateľov aj riaditeľom IBSSA.