Svetový deň Spomienky na chorých

Svetový deň Spomienky Pacientov, v organizovaní Rádu Vojenských a Nemocničných Rytierov Svätého Lazara a Jeruzalemského Suverénneho Rádu Svätého Jána vo Veľkom Mederi na Slovensku.
Jeho Svätosť Pápež Ján Pavol II. navrhol v roku 1992, aby 11. Február v každom roku bol Svetovým Dňom Chorých. Na svete niet človeka, ktorý by v nejakej forme nebol v spojení s chorými ľuďmi a s chorobami. Teda môžeme povedať, že v podstate všetci máme niečo spoločné s chorými ľuďmi a vieme, aký dôležitý je súcit, duchovná podpora, solidarita s chorými. Členovia nášho rádu, Dr. Lady Maria Czellariková a Sir Dr. Alexander Czellarik – ”bailiff” súdni vykonávatelia – už dlhé roky nadšene a obetavo organizujú túto spomienku, v úzkej spolupráci s pfor. Dr. Péterom Schmidtom, členom Rádu Svätého Lazara v Maďarskom Győri.
Spomienkové stretnutie toho roku bude už po 18-krát a uskutoční sa pod spoločnou záštitou Rádu Maltézskych Rytierov a Nemocničného Rádu.

Vážení bratia Rytieri!
Chceli by sme Vás informovať, že spomienkové stretnutie sa uskutoční 12. Februára 2011 o 15. hodine vo Veľkom Mederi, v kostole rímskokatolíckeho predstavitela nášho Rádu Sir Monsignor Ladislausa Szakála, a to v rímskokatolíckom kostole Svätého Mikuláša.

Na podujatie boli pozvaní – okrem usporiadacich rytierov rádov – aj predstavitelia združených rádov a to veľmajster Rádu Ordo Hungariae a ďalší členovia, Veľprior Slovenského Medzinárodného Rádu Svätého Juraja a členovia rytieri župy Győr-Sopron, členovia Svetového Združenia Maďarov zo župy Győr-Sopron, primár győrskej Petz Aladár nemocnice, primár Győrskej nemocnice, a taktiež Benediktínske Bratstvo z Győru.

Pozvané médiá: Új Szó zo Slovenska, Remény – rímskokatolícky týždenník, maďarské vysielanie STV2, Duna TV z Maďarska, Mestská televízia z Veľkého Mederu, Žitnoostrovský Regionálny Týždenník, Hitvallás – rímskokatolícky mesačník z Győru.

Vážení bratia rytieri!
Prosíme Vás, Vašu ochotu zúčastniť sa na tomto podujatí nám pošlite e-mailom, aby sme vedeli dôstojne pripraviť na skutočný počet prítomných hostí. Na Vaše prípadné ďalšie otázky Vám ochotne odpovieme:

S pozdravom:
Sir  Alexander Czellárik,M.D.,Bailiff of Slovakia, Autonómne Združenie Prepolšstva Jeruzalemského Suverénneho Maltézskeho Rádu Rytierov – šéf slovenskej provincie, Lady Mária Czelláriková, M.D. Autonómne Združenie Prepolšstva Jeruzalemského Suverénneho Maltézskeho Rádu Rytierov – člen slovenskej provincie, Veľprior Ordo Hungariae na Slovensku, generálny sekretár Slovenského Priorátu Medzinárodného Svätého Rádu Rytierov.