Niečo o maltézskych rytieroch

Maltézsky rád je jeden z mníšskych rytierskych rádov, ktoré vznikli v 11. storočí na území Jeruzalemského kráľovstva. Sídlom rádu je dnes Rím.

Pri vzniku rádu stála nemocnica v Jeruzaleme (schopná pojať okolo 2000 chorých), založená roku 1050 talianskymi kupcami z Amalfi; 15. 2. 1113 pápež Paschal II. rád formálne uznal svojou bulou. Maltézsky rád sa spolu s Rádom templárov stal najdôležitejším vojenským faktorom v Svätej zemi.

Úlohou rádu bola spočiatku starostlivosť o chorých pútnikov do Svätej zeme; so vzrastajúcim nebezpečenstvom arabskej expanzie to bola neskôr najmä ochrana posvätných kresťanských miest v Jeruzaleme a pútnických miest pred islamom a arabskými nájazdmi.

Členovia rádu sa delili na triedy bojovných rytierov, kňazov a bratov ošetrovateľov. Na čele rádu stál a stojí veľmajster rádu. Po rozpustení Rádu templárov roku 1312 bola veľká časť majetku a pozemkov tohto rádu venovaná Rádu johanitov (neskôr Maltézskemu rádu).

Po dobytí Jeruzalema arabskými vojskami roku 1187 rád presídlil do Margatu, Akkonu (Acre), potom na Cyprus (1291),a roku 1310 sa usadil na Rhodose, kde založili suverénny štát. Roku 1530 im cisár Svätej rímskej ríše nemeckého národa a španielsky kráľ Karol V. a pápež Klement VIII. darovali súostrovie Malta ako léno za symbolickú cenu jedného maltského sokola ročne.

Roku 1798 musel rád kapitulovať pred Napoleonom Bonapartem, tiahnucim so svojou armádou do Egypta (riadiac sa svojím heslom „nezdvihni meč proti svojmu bratovi kresťanovi“), a usadil sa na niekoľko desaťročí v Rusku, pričom stratil počas nasledujúcich desaťročí väčšinu svojich majetkov, a tým i významu.
Roku 1879 bol rád pápežom Levom XIII. znova obnovený a od tej doby má sídlo v Ríme. Jeho dnešná činnosť je prevažne charitatívneho zamerania.

Podľa medzinárodného práva je rád suverénnym neštátnym subjektom bez vlastného územia (medzi znalcami medzinárodného práva nie je tento názor úplne jednoznačný). Rád má dve malé exteritoriálne územia (mimo sídla v Ríme to je pevnosť St. Angelo na Malte od reštitúcie v roku 1998), vydáva vlastné mince a poštové známky a má vlastnú značku áut. Udržuje úplné diplomatické styky s 93 štátmi sveta, v ďalších šiestich je zastúpený, má štatút pozorovateľa v OSN atď.

Zdroj: wikipedia