Príhovor Georga Poppera, najvyššieho výkonného kancelára rádu

Začiatok každého roka je obdobie, ktoré nech je vyhradené len pre Vašu rodinu a tiež bratstvo rytierov. Zasielam Vám všetkým želania a priania lásky. Nech Vám tento rok všetkým prinesie mier, prosperitu a dobré zdravie.

Nech všetci rytieri a dámy myslia prosím na tých všetkých, ktorí žijú v tiesni a chudobe, lebo im nebolo dopriate žiť v podmienkach ako bolo dopriate nám.“


Jeho milosť Dr. George Popper,

najvyššií rytier Cyperského rádu

najvyšší výkonný kancelár